Rosa Novell

Premis:

XX

Butaca honorífica “Anna Lizaran”

Rosa Novell

VII

Actriu

Rosa Novell (La noche de Molly Bloom)

VI

Actriu

Rosa Novell (La plaça dels herois)