Pau Miró

Premis:

XVIII

Text

Pau Miró (Els jugadors)