Lluís Pasqual

Premis:

XIX

Direcció

Lluís Pasqual (Els feréstecs)

XV

Direcció

Lluís Pasqual (La casa de Bernarda Alba)