Josep Maria Flotats

Premis:

XXIII

Butaca honorífica “Anna Lizaran”

Josep Maria Flotats

IV

Direcció

Josep Maria Flotats (La gavina)