Jordi Banacolocha

Premis:

XXVIII

Butaca honorífica “Anna Lizaran”

Jordi Banacolocha

VII

Actor de repartiment

Jordi Banacolocha (Les variacions Goldberg)