Jordi Ballbé

Premis:

XXIX

Espai sonor

Jordi Ballbé (l’alegria que passa)