Guillermina Deu

Premis:

XII

Butaca honorífica a tota una vida pel teatre

Guillermina Deu