Claudia Cedó

Premis:

XXV

Text

Una gossa en un descampat (Claudia Cedó)

XXI

Text

Tortugues (Claudia Cedó)