Clàudia Abbad

Premis:

XXVII

Caracterització

Clàudia Abbad (El màgic d’Oz)