Alejandro Andújar

Premis:

XXIX

Escenografia

Alejandro Andújar (Tots eren fills meus)

XXVI

Escenografia

Alejandro Andújar (Jerusalem)

XIX

Vestuari

Alejandro Andújar (Els feréstecs)