Vilafranca, un dinar de festa major

Premis:

XXII

Text

Vilafranca, un dinar de festa major (Jordi Casanovas)