Una flauta màgica

Premis:

XVIII

Producció espanyola o internacional

Una flauta màgica (dir. Peter Brook)