Renard o el Llibre de les bèsties

Premis:

XXIII

Espectacle per a públic familiar

Renard o el Llibre de les bèsties (Teatre Lliure / Teatre Obligatori)