Rebota rebota y en tu cara explota

Premis:

XXIV

Noves dramatúrgies

Rebota rebota y en tu cara explota (Agnés Mateus i Quim tarrida / Festival TNT / Antic Teatre i El Konvent punt zero)