Què va passar quan Nora…

Premis:

XIV

Actor de repartiment

Manel Barceló (Què va passar quan Nora...)

XIV

Actriu

Lluïsa Castell (Què va passar quan Nora...)