Pel davant i pel darrera

Premis:

II

Actor

Abel Folk, Pel davant i pel darrera

II

Actriu

Mercè Comes, Pel davant i pel darrera

II

Muntatge

Pel davant i pel darrera (3xtres)