La Rambla de les floristes

Premis:

XXVI

Composició musical

Dani Espasa (La Rambla de les floristes)

XXVI

Vestuari

Montse Amenós (La Rambla de les floristes)

XXVI

Actriu

Rosa Boladeras (La Rambla de les floristes)