La plaça dels herois

Premis:

VI

Actriu

Rosa Novell (La plaça dels herois)