La jaula de las locas

Premis:

XXV

Caracterització

Helena Fenoy / Marta Ferrer (La jaula de las locas)

XXV

Vestuari

Miriam Compte (La jaula de las locas)

XXV

Actor de musical

Àngel Llàcer (La jaula de las locas)

XXV

Musical

La jaula de las locas (Nostromo Live)