Golfus de Roma

Premis:

XXIX

Caracterització

Núria Llunell (Golfus de Roma)

XXIX

Vestuari

Montse Amenós (Golfus de Roma)

XXIX

Actor de musical

Eloi Gómez (Golfus de Roma / L’alegria que passa)