Els jugadors

Premis:

XVIII

Text

Pau Miró (Els jugadors)

XVIII

Actor de repartiment

Boris Ruiz (Els jugadors)