Els feréstecs

Premis:

XIX

Caracterització

Eva Fernández (Els feréstecs)

XIX

Vestuari

Alejandro Andújar (Els feréstecs)

XIX

Actriu de repartiment

Laura Conejero (Els feréstecs)

XIX

Direcció

Lluís Pasqual (Els feréstecs)

XIX

Muntatge

Els feréstecs (T. Lliure)