Els estiuejants

Premis:

XII

Escenografia

Els estiuejants (Max Glaenzel i Estel Cristià)