El principi d’Arquímedes

Premis:

XIX

Escenografia

Enric Planas (El principi d’Arquímedes)