El mestre i Margarida

Premis:

X

Muntatge

El mestre i Margarida (Festival Grec, Teatre Lliure, L'Estona Opaca i Govern Balear)