Com pot ser que t’estimi tant

Premis:

XIV

Escenografia

Com pot ser que t'estimi tant (Jon Berrondo)