Barcelona

Premis:

XIX

Composició musical

Òscar Roig (Barcelona)

XIX

Disseny de llums

David Bofarull (Barcelona)

XIX

Actriu

Emma Vilarasau (Barcelona)