Tota una vida dedicada al teatre

XVIII

Esther Aranda