Butaca honorífica a l’estima i el saber fer

XIII

Cinemes Verdi